Huur een marketing manager

CMO-Abonnement

Huur een Marketing Manager 

Het Marketing Penguin CMO-Abonnement is een abonnement op een toegewezen parttime Marketing Directeur die niet op de loonlijst staat en die formeel ook geen directielid is. Hij is wel lid van het managementteam, maar heeft geen formele bevoegdheden die een statutair directeur wel heeft. Hij kan dus de vennootschap in formele zin niet binden aan derden door middel van een rechtsgeldige handtekening onder een overeenkomst of contract.

De parttime CMO wordt aangetrokken voor één of twee dagen per week (al naar gelang de behoefte die er is of de opgave die er ligt) om de strategische marketing agenda te maken en te beheren of om specifieke projecten uit te voeren. Hierop staan doorgaans onderwerpen die wel belangrijk zijn maar niet urgent. De onderneming komt er zelf niet aan toe door tijdgebrek of doordat de organisatie niet over de vereiste deskundigheid en/of capaciteit beschikt. 

Ik wil meer weten

Future woman with cyber technology eye panel concept

Marketing is de kunst om werkelijk toegevoegde waarde te creëren

CMO abonnement

Voor wie is het?

 

Het Marketing Penguin CMO-abonnement is bedoeld voor ondernemingen die:

  • Te groot zijn geworden om zonder Marketing directeur te kunnen, maar te klein zijn om deze full time op de loonlijst te nemen
  • Een specifieke opgave hebben om één van de onderstaande voorbeelden als project vóór een bepaalde datum te realiseren en hiervoor geen eigen expertise of de vereiste resources in huis hebben

Ik wil meer weten

Waar is de marketing manager voor in te huren?

Future woman with cyber technology eye panel concept

Marketing is geen afdeling maar een competentie!

Successful business man jumping up on gold coin money concept

Wat kost het?

 

Afhankelijk van de looptijd van het Abonnement kan de prijs variëren. Voor abonnementen tot drie maanden geldt een weektarief van:

€ 950,- (1 dag per week)

€ 1.280,- (1,5 dag per week)

€ 1.615,- (2 dagen per week).

Voor abonnementen langer dan 3 maanden wordt een korting op het tarief verleend van 10%.

Hoe lang loopt een abonnement?

Dat bepaalt de ondernemer zelf. Het abonnement kan tussentijds worden beëindigd met een maand opzegtermijn. Wil de ondernemer het abonnement verlengen, dan kan dat altijd in overleg.

Ik wil meer weten