Buyer Journey road

Buyer Journey

De Buyer Journey bestaat in het model van Online Inbound Marketing uit drie verschillende fasen: awareness, consideration en decision. Deze stappen begeleiden jouw klant (de Buyer Persona) van de oriëntatiefase naar de aanschaf van jouw product of dienst.

De eerste fase:
In het proces, awareness, doet de klant beseffen dat hij een probleem, liever gezegd, een uitdaging heeft.

De tweede fase:
Consideration, beschrijft hij nauwkeurig wat het probleem is en onderzoekt hij verschillende opties om tot een oplossing te komen.

De derde fase:
Decision, besluit hij welke oplossing hij kiest.

De klant vertoont in de drie fases een ander gedrag en heeft een andere informatiebehoefte.

Future woman with cyber technology eye panel concept

De Buyer Journey bestaat uit drie verschillende fasen:
awareness, consideration en decision. 

Buyer Journey

Drie fases

Awareness

Awareness is bewustwording.Je wil potentiele klanten bewust maken van het feit dat ze behoefte hebben aan jouw product of dienst. In deze fase is er een grote rol weggelegd voor jou. Breng jouw dienstverlening onder de aandacht. Je hebt meerdere mogelijkheden: print, maar vooral online via paid advertising op de verschillende social media-kanalen, Bing en Google Adwords. De inhoud van deze uitingen is vooral gericht op het geven van informatie waarmee je jouw klanten ondersteunt en adviseert over mogelijkheden hun probleem op te lossen.

Consideration

Consideration is overweging. Jouw potentiele klanten zijn zich inmiddels bewust geworden van het probleem dat ze hebben en oriënteren zich op de oplossing. Ze zijn vooral op zoek naar het antwoord op de vraag wie voor hen de oplossing heeft. In deze fase is het vooral van belang dat jouw organisatie zich onderscheidt van de concurrentie. Met een heldere propositie, gericht op het bieden van toegevoegde waarde. Hoe breng ik mijn bedrijf onder de aandacht is de vraag die je in deze fase moet zien te beantwoorden. Leg op een heldere manier aan klanten uit wat jij voor hen kan betekenen. Wat de dienst of het product is waarmee zij verder kunnen in de oplossing van hun probleem. 

Decision

Decision is aanschaf. De klant heeft besloten tot aanschaf van jouw product of dienst over te gaan. Zorg ervoor dat deze fase van de Buyer Journey goed en vlotjes verloopt. De klant heeft zich goed geïnformeerd en georiënteerd en heeft voor jou gekozen. Hij gaat er nu vanuit dat je daadwerkelijk invulling geeft aan de verwachting die hij enerzijds heeft en die je anderzijds hebt weten te creëren. Een goede online performance is ook nu weer cruciaal: het product- of dienstenaanbod is op je site makkelijk te vinden, een FAQ-sectie geeft snel antwoord op de meest gestelde vragen en de klant kan jou op verschillende manieren benaderen: mail, social media, chat of telefonisch.

Gratis PowerPoint   Buyer Persona & Buyer Journey voorbeeld

 

pixel