Campagne management

Campagne management

Campagne management is bij Marketing Penguin een totaalplaatje. Wij zorgen niet alleen voor planning, voorbereiding, uitvoering, volgen en analyses van marketing campagnes. 

De inhoud en opzet van Marketing campagnes is de laatste jaren erg veranderd, door een steeds groter aantal beschikbare communicatiekanalen, het media landschap versnippert alsmaar meer. Een cross mediale aanpak is noodzaak om het optimale rendement te behalen uit elke besteedde marketing-euro. Het onderscheid tussen on- en offline vervaagt verder en verder, de rol van data, goede monitoring en analyse neemt steeds meer toe.

Teamwork

De macht ligt bij de consument, die zich breed en gedetailleerd oriënteert, zich uitgebreid laat voorlichten, uitgebreid reviews en referenties leest. Marketing campagnes zijn complex. Campagne management helpt om marketing campagnes efficiënter in te richten en zodoende kosten te besparen. Een doelmatige inzet van kanalen zorgt ervoor dat het rendement van de klant wordt verhoogd.

Een geïntegreerde aanpak van marketingcampagnes is daarbij essentieel. Marketing Penguin opereert als een team. De expertise, hetzij techniek, hetzij content, hetzij strategie staat niet bij een persoon op de laptop of zit bij een enkel individu in het hoofd. Voor campagne management maken wij uiteraard gebruik van de methode van Marketing Automation, waarmee we samen met jou salesdoelstellingen afstemmen en realiseren.

FREE CHECKLIST: HOW TO RUN AN INBOUND MARKETING CAMPAIGN

Future woman with cyber technology eye panel concept

Een slechte strategie goed uitgevoerd levert meer resultaat dan een goede strategie slecht uitgevoerd!

Customer satisfaction

Customer Satisfaction

Wij brengen mensen, procedures, systemen en databases samen, zodat we in samenwerking met  jou en je onderneming succesvolle marketing campagnes opzetten en uitvoeren. We zijn ervan overtuigd dat we door het aanbieden van campagne management als een geheel jou de controle bieden over alle contactmomenten in de Buyer Journey. Dat leidt uiteindelijk tot een grote customer satisfaction en voor jouw onderneming het hoogste rendement.

Risico’s

Binnen campagne management spelen in de verschillende fases zowel data als ICT een belangrijke rol: analyse, selectie, follow-up, response, dataverwerking. Onze werkwijze is erop gericht de risico’s in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van wat niet goed kan gaan, zijn er te kust en te keur:

  • Te weinig voorraad op basis van een verkeerde inschatting van aantal bestellingen
  • Slechte afstemming tussen diverse kanalen en afdelingen
  • Kwaliteit van de data te dun voor een goede segmentatie.

Ik wil meer weten

pixel