Conversiepaden

Conversiepaden

Het conversiepad is de weg waarlangs jij je prospects weet te leiden totdat ze klant zijn geworden. Dat is uiteindelijk het doel van inbound marketing: bezoekers aantrekken en omzetten in leads

De essentie is dat je jouw bezoekers via de media en middelen die jou ter beschikking staan content op maat aanbiedt: gepersonaliseerd en relevant. Je verwacht van de bezoeker ook een tegenprestatie  in de vorm van (gedetailleerde) contactgegevens. Nadat je de Buyer Persona van jouw doelgroep hebt samengesteld zorg je voor een proces dat uiteindelijk tot een klant moet leiden.

Dat proces bestaat uit verschillende delen en dat noemen we het conversiepad. 

  • Webpagina
  • Call-to-Action
  • Landingspagina
  • Formulier
  • Bedankt pagina

FREE CHECKLIST: HOW TO RUN AN INBOUND MARKETING CAMPAIGN

Future woman with cyber technology eye panel concept

Het conversiepad is de weg waarlangs jij je prospects weet te leiden totdat ze klant zijn geworden. 

Inbound Marketing campagne

Bezoekers omzetten in leads

Webpagina:

Bezoekers kunnen op meerdere manieren op een pagina van je website terecht komen. Direct, via social media, via zoekmachines. Het is daarom ook zaak online goed vindbaar te zijn. Bezoekers kunnen ook via een blogpost op jouw site terecht komen, het belang van bloggen is groot. 

Call-to-Action

De Call-to-Action (CTA) moet de bezoeker aanzetten tot het doen van door jou gedefinieerde actie: download van een e-book, invullen van een formulier, inschrijven op een nieuwsbrief of aanmelden voor een webinar. De Call-to-Action kent vele vormen: een button, banner of een tekstlink. Een goede CTA heeft woorden die direct verwijzen naar de te nemen actie: ‘Download’, ‘Schrijf in’ of ‘Meld aan’. Het kan ook geen kwaad om middenin een tekst de lezer uit te nodigen actie te ondernemen.

Landingspagina

De bezoeker komt op een landingspagina wanneer de CTA is uitgevoerd. Een landingspagina heeft een korte omschrijving van datgene dat je in de Call-to-Action hebt gepromoot. Het oog wil ook wat, we adviseren sterk om op de pagina een afbeelding te plaatsen van datgene dat je bezoeker gaat downloaden. Hij of zij krijgt een goed en meer volledig beeld van de inhoud van de te downloaden content.

Formulier

Een landingspagina heeft ook een formulier naast de korte omschrijving en een afbeelding. Dat formulier heeft tot doel concrete informatie te verzamelen over je potentiele klanten. Overvraag niet, de hoeveelheid informatie die je vraagt is afhankelijk van het aanbod dat jij doet en plaats in de Buyer Journey waarin je prospect zich op dat moment bevindt. De informatie die je vraagt mot in verhouding staan met de waarde van de content.

Bedankt-pagina

Wanneer een bezoeker de aanvraag voor de download heeft gedaan en het formulier heeft ingevuld, komt de bezoeker op de bedankt-pagina terecht. De bedankt-pagina heeft een download-button, waarmee het e-book kan worden gedownload. Een extra mogelijkheid is om de bezoeker op het zojuist ingevoerde e-mailadres een bedankt-mail te sturen met een extra link naar het e-book.

Het lijkt krom, maar wij adviseren om het conversiepad van achteren naar voren gestalte te geven. Begin met een bedankt-pagina, maak dan het formulier, daarna de landingspagina en als laatste de Call-to-Action. Het geeft jou inzicht in hoe het conversiepad verloopt en je hebt een compleet beeld van wat de klant moet doen.

Ik wil meer weten

pixel