Marketing-Pernguin-logo.jpg

 

 

Flipping brilliant marketing is social and sympathetic!

Like Marketing Penguin on Facebook Follow us on Linkedin follow us on twitter 
 English-US-UK-Marketing-Penguin-Website  Dutch-Netherlands-Marketing-Penguin-website

Marketing Penguin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Marketing Penguin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Marketing Penguin of door U aan Marketing Penguin middels een website van Marketing Penguin of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt Marketing Penguin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Marketing Penguin via deze website. Marketing Penguin aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Marketing Penguin garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.